Tags

Đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn

Tìm theo ngày
Đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn mới nhất

Đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn mới nhất

Thông tin đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các tuyến đường sẽ mở ở 13 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, tại 13 xã là: Đất có quy hoạch ở xã Đông Hòa, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh, Đông Nam, Đông Ninh, Đông Phú, Đông Quang, Đông Thanh, Đông Thịnh, Đông Tiến, Đông Văn, Đông Yên.

Tại 1 thị trấn: Đất có quy hoạch ở thị trấn Rừng Thông.

Bên cạnh đó, đường sẽ mở ở huyện Đông Sơn cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch khu phố trên địa bàn huyện.

- Tổng số tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở các khu phố.

- Thông tin tuyến đường quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, tổng chiều dài, chiều rộng, điểm đầu - điểm cuối, điểm giao cắt, tiến độ thi công, thời gian dự kiến hoàn thành, đường đi qua các dự án nào.

- Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch.

Mục đích chính của dự án đường sẽ mở theo quy hoạch ở huyện Đông Sơn