Đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn theo bản đồ sử dụng đất.

Huyện Đông Sơn có diện tích 82,87 km2 với dân số 76.923 người (2019). Huyện Đông Sơn có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Rừng Thông (huyện lỵ) và 13 xã: Đông Hòa, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh, Đông Nam, Đông Ninh, Đông Phú, Đông Quang, Đông Thanh, Đông Thịnh, Đông Tiến, Đông Văn, Đông Yên.

Trên địa bàn huyện Đông Sơn hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở. 

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn là khu đất nằm ven đường Quốc lộ 47, ngay gần khu vực Trường THPT Đông Sơn 1. Khu đất này được quy hoạch là đất khu công nghiệp.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Huyện Đông Sơn thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Một số khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Sơn. (Ô kẻ viền xanh).

Đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Sơn TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Đông Sơn TẠI ĐÂY.