Tags

Đất có quy hoạch ở huyện Vạn Ninh

Tìm theo ngày
Thông tin đất có quy hoạch ở huyện Vạn Ninh mới nhất

Thông tin đất có quy hoạch ở huyện Vạn Ninh mới nhất

Thông tin đất có quy hoạch ở huyện Vạn Ninh sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất có quy hoạch tại 12 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 12 xã: Đất có quy hoạch ở xã Đại Lãnh, Vạn Bình, Vạn Hưng, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Lương, Vạn Phú, Vạn Phước, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Vạn Thọ, Xuân Sơn.

Tại 1 thị trấn: Đất có quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã.

Bên cạnh đó, đất có quy hoạch ở huyện Vạn Ninh cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất có quy hoạch ở phường theo bản đồ sử dụng đất.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của phường.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất có quy hoạch được đề cập đến ở các phường chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.