Đất có quy hoạch ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Vạn Ninh theo bản đồ sử dụng đất.

Vạn Ninh là một huyện nằm về phía bắc của tỉnh Khánh Hoà, là địa bàn chủ yếu để xây dựng Khu kinh tế Vân Phong. Huyện có 12 xã và một thị trấn; diện tích tự nhiên toàn huyện là 56.201,91 ha, chiếm 10,9% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân số trung bình năm 2020 có 130.894 người, mật độ dân số bình quân 233 người/km2.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Khánh Hòa

Địa bàn huyện Vạn Ninh có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn huyện Vạn Ninh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh. Trong hình dưới đây, những khu đất được khoanh tròn màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở huyện Vạn Ninh thể hiện trên bản đồ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

 Khu đất có quy hoạch của huyện Vạn Ninh thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

  Ảnh thực địa trên google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở HUYỆN VẠN NINH thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở huyện Vạn Ninh TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).