Tags

Đất có quy hoạch ở tỉnh Khánh Hòa

Tìm theo ngày
Thông tin đất có quy hoạch ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Thông tin đất có quy hoạch ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Thông tin đất có quy hoạch ở tỉnh Khánh Hòa sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất có quy hoạch tại 6 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Gồm đất có quy hoạch ở 2 thành phố trực thuộc là Nha Trang và Cam Ranh

1 thị xã: Đất có quy hoạch ở thị xã Ninh Hòa

6 huyện: Đất có quy hoạch ở huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm và huyện đảo Trường Sa

Bên cạnh đó, đất có quy hoạch ở tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất có quy hoạch ở tỉnh theo bản đồ sử dụng đất.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất có quy hoạch được đề cập đến ở các huyện, thị xã chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.