Đất có quy hoạch ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Khánh Hòa

Xã Cam Hải Tây có tổng diện tích tự nhiên là 1.191,76 ha, thuộc huyện Cam Lâm (trước 2007 là thị xã Cam Ranh), tỉnh Khánh Hòa.Xã hiện có ba thôn, đó là: Bãi Giếng 2, Bắc Vĩnh và Tân Hải. Dân số của xã tính đến đầu năm 2010 là 5.277 người. 

Địa bàn xã Cam Hải Tây có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn xã Cam Hải Tây có thể được tham khảo theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2. 

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở xã Cam Hải Tây thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa:

 Khu đất có quy hoạch của xã Cam Hải Tây thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

 Ảnh thực địa trên google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở XÃ CAM HẢI TÂY thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây. 

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Cam Hải Tây TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).