Tags

Đất có quy hoạch ở huyện Cam Lâm

Tìm theo ngày
Thông tin đất có quy hoạch ở huyện Cam Lâm mới nhất

Thông tin đất có quy hoạch ở huyện Cam Lâm mới nhất

Thông tin đất có quy hoạch ở huyện Cam Lâm sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất có quy hoạch tại 13 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 13 xã: Đất có quy hoạch ở xã Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Phước Tây, Cam Tân, Cam Thành Bắc, Sơn Tân, Suối Cát, Suối Tân.

Tại 1 thị trấn: Đất có quy hoạch ở thị trấn Cam Đức.

Bên cạnh đó, đất có quy hoạch ở huyện Cam Lâm cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất có quy hoạch ở phường theo bản đồ sử dụng đất.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của phường.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất có quy hoạch được đề cập đến ở các phường chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.