Đất có quy hoạch ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Sân Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Sơn Tân là một xã nằm về phía tây nam của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phía tây bắc của xã Sơn Tân giáp xã Suối Tân, phía bắc giáp xã Cam Tân, phía đông bắc giáp xã Cam Hòa, phía đông giáp các xã Cam Hiệp Bắc và xã Cam Hiệp Nam, phía đông nam giáp xã Cam An Bắc, phía nam giáp xã Cam Phước Tây (đều thuộc huyện Cam Lâm).

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Khánh Hòa

Địa bàn xã Sơn Tân có một vài khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn xã Sơn Tân có thể được tham khảo theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2. 

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở xã Sơn Tân thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa:

 Khu đất có quy hoạch của xã Sơn Tân thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

  Ảnh thực địa trên google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở XÃ SƠN TÂN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây. 

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Sơn Tân TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).