Bản đồ quy hoạch giao thông xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Sơn Tân là một xã nằm về phía tây nam của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phía tây bắc của xã Sơn Tân giáp xã Suối Tân, phía bắc giáp xã Cam Tân, phía đông bắc giáp xã Cam Hòa, phía đông giáp các xã Cam Hiệp Bắc và xã Cam Hiệp Nam, phía đông nam giáp xã Cam An Bắc, phía nam giáp xã Cam Phước Tây (đều thuộc huyện Cam Lâm).

 Xã Sơn Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Sơn Tân có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Sơn Tân căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Sơn Tân theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

     Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

      Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Sơn Tân theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Sơn Tân TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính