Tiếp tục dừng giao dịch 2.385 thửa đất tại huyện Cam Lâm

Huyện Cam Lâm yêu cầu tiếp tục ngừng giao dịch đất đai trong 114 khu vực có kết luận sai phạm, hồ sơ nằm ngoài khu vực trên được thực hiện các thủ tục đăng ký biến động.

 Một khu đất đã hiến đất làm đường để phân lô bán nền trên địa bàn huyện Cam Lâm. (Ảnh: Báo Khánh Hòa). 

UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện này về việc giải quyết hồ sơ đất, đối với các khu đất nằm ngoài 114 khu vực đã có kết luận chỉ đạo xử lý trước đó. 

Theo đó, ông Ngô Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Cam Lâm tiếp tục thực hiện tạm dừng đăng ký biến động đối với các thửa đất thuộc 114 khu vực theo Công văn số 3718/UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện cho đến khi có ý kiến chỉ đạo tiếp theo của cơ quan cấp trên.

Đối với các hồ sơ nằm ngoài 114 khu vực đã có kết luận chỉ đạo xử lý, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm đề nghị tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký biến động nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tạm dừng thủ tục đăng ký biến động chỉ được thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền. 

UBND huyện Cam Lâm hồi tháng 11/2022 đã có văn bản yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Cam Lâm tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với 2.385 thửa đất trên địa bàn. Các thửa đất này thuộc 114 khu đất đã có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc khắc phục hậu quả.

Trước đó, từ ngày 1/1/2018 đến 30/6/2021, huyện Cam Lâm đã cho phép 114 trường hợp hiến đất làm đường để tách thửa và đã tách tổng cộng thành 2.385 thửa với tổng diện tích đất hơn 57 ha. Các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho phép chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Việc UBND huyện Cam Lâm chấp thuận phương án tách thửa với số lượng lớn, nhưng không xem xét đến quy định về kinh doanh bất động sản, không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện việc lập doanh nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các thửa đất được tách được xác định là không phù hợp với quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản,...

Trong một diễn biến liên quan, tháng 8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 và các đảng viên vi phạm trong cuộc họp xem xét sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra ở huyện này. 

Sau đó, UBND huyện Cam Lâm đã ban hành các quyết định về việc hủy quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn từ đất nông nghiệp sang đất ở. 

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.