Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Suối Tân là một xã nằm về phía tây bắc của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phía bắc và tây bắc của xã Suối Tân giáp với xã Suối Cát (huyện Cam Lâm), phía đông nam giáp các xã Cam Tân và xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm), phía đông giáp TP Nha Trang, phía nam giáp huyện Khánh Sơn.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

 Xã Suối Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Suối Tân có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Suối Tân căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Suối Tân theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

       Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

       Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Suối Tân theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Suối Tân TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính