Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh được thể hiện trong Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Vạn Ninh là một huyện nằm về phía bắc của tỉnh Khánh Hoà, là địa bàn chủ yếu để xây dựng Khu kinh tế Vân Phong. Huyện có 12 xã và một thị trấn; diện tích tự nhiên toàn huyện là 56.201,91 ha, chiếm 10,9% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Dân số trung bình năm 2020 có 130.894 người, mật độ dân số bình quân 233 người/km2.

Vạn Ninh có hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh. Quốc lộ 1 nối liền Nam - Bắc đoạn qua huyện có chiều dài trên 40 km trên địa bàn huyện. Địa hình của huyện được chia làm ba vùng rõ rệt: Ven biển hải đảo, đô thị đồng bằng và miền núi. Vùng ven biển và hải đảo có trên 20 đảo lớn, nhỏ cùng với vùng nội thủy rộng lớn (vịnh Vân Phong) đang có nhiều tiềm năng và triển vọng phát triển kinh tế công nghiệp đa ngành và du lịch sinh thái.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

 Huyện Vạn Ninh trên bản đồ Google vệ tinh.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 7/1. 

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

   Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.