Tags

Bản đồ quy hoạch huyện Vạn Ninh

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch huyện Vạn Ninh mới nhất

Bản đồ quy hoạch huyện Vạn Ninh mới nhất

Bản đồ quy hoạch huyện Vạn Ninh sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến vị trí các tuyến đường giao thông và khu đất, được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại 12 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm 12 xã là: Bản đồ quy hoạch xã Đại Lãnh, Vạn Bình, Vạn Hưng, Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Lương, Vạn Phú, Vạn Phước, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Vạn Thọ, Xuân Sơn.

Tại 1 thị trấn: Bản đồ quy hoạch thị trấn Vạn Giã.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch huyện Vạn Ninh cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin bản đồ quy hoạch sử dụng đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện .

- Sơ đồ khu đất nằm trong diện quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch.

- Thông tin quy hoạch giao thông về vị trí các tuyến đường.