Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Vạn Thọ là một xã đồng bằng nằm về phía bắc của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm huyện (thị trấn Vạn Giã) 18 km, cách trung tâm TP Nha Trang 75 km. Xã có ranh giới tiếp giáp như sau, phía đông giáp biển Đông (Vịnh Vân Phong), phía tây giáp xã Vạn Phước, phía nam giáp xã Vạn Thạnh, phía bắc giáp xã Đại Lãnh.

Diện tích tự nhiên của toàn xã Vạn Thọ là 2.176,19 ha, địa bàn xã có 3 thôn, gồm thôn Cổ Mã, thôn Ninh Mã và thôn Tuần Lễ.

Dân số toàn xã Vạn Thọ tính đến năm 2017 có 1.136 hộ với 5.038 nhân khẩu. Người dân trên địa bàn chủ yếu sống bằng nghề nông chiếm 60% dân số, ngư nghiệp và buôn bán nhỏ chiếm 25% dân số, còn lại sinh sống bằng các dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp.

  Xã Vạn Thọ trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Thọ có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 7/1.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Thọ căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Thọ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

    Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Thọ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Thọ TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính