Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Vạn Phú là một xã đồng bằng tiếp giáp với trung tâm huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Phía đông của xã Vạn Phú giáp xã Vạn Thắng, phía tây nam giáp núi và xã Vạn Lương, phía đông và đông nam giáp thị trấn Vạn Giã, phía bắc giáp xã Vạn Bình.

Tính đến năm 2018, tổng diện tích đất liền tự nhiên của xã Vạn Phú là 6.302,69 ha (trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 3.596,73 ha; diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 1.288,89 ha; còn lại là đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng). Xã Vạn Phú có 3.288 hộ với 12.550 nhân khẩu được chia ra 6 thôn, bao gồm Phú Cang 2, Phú Cang 2 Nam, Phú Cang 1, Phú Cang 1 Bắc, Tân Phú và Vinh Huề.

  Xã Vạn Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Phú có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 7/1.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Phú căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Phú theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Phú theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Vạn Phú TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính