Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

Cam Tân là một xã nằm về phía bắc của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Phía bắc và phía tây của xã Cam Tân giáp với xã Suối Tân, phía nam giáp xã Sơn Tân, phía đông và đông nam giáp xã Cam Hòa (đều thuộc huyện Cam Lâm). 

 Xã Cam Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Cam Tân có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Tân căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Tân theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

    Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

    Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Tân theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Cam Tân TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính