Khánh Hòa kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu triển khai thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh.

 Một góc huyện Cam Lâm. (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng đô thị mới tại huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh.

Ông Tuân giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cam Lâm, UBND TP Cam Ranh tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.

Qua đó, sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định pháp luật, không chờ quy hoạch tỉnh phê duyệt mới tiến hành điều chỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Sở TN&MTđược giao hướng dẫn UBND huyện Cam Lâm, UBND TP Cam Ranh, các đơn vị liên quan triển khai thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đồng thời, lập bản đồ địa chính và nội dung liên quan đến việc tài trợ việc triển khai việc thống kê, kiểm tra đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại huyện Cam Lâm. Báo cáo kết quả UBND tỉnh trước ngày 31/5.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát danh sách các dự án trên địa bàn huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh trong phạm vi ranh giới đô thị mới Cam Lâm. Trường hợp có vướng mắc, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để thống nhất hướng xử lý theo quy định, tổng hợp báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10/6.

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu. Qua đó làm cơ sở tiến hành các bước lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm.

Ông Tuân cũng giao Sở Xây dựng tham mưu dự thảo văn bản UBND tỉnh giao UBND huyện Cam Lâm tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu cho các khu vực trong phạm vi phát triển đô thị mới tại huyện Cam Lâm, báo cáo trước ngày 31/5.

Về đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu 5, 6, 7 và một phần Khu 3 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ban Quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh tiếp tục liên hệ, đề nghị Bộ Xây dựng sớm có ý kiến thống nhất bằng văn bản, làm cơ sở phê duyệt và triển khai các thủ tục đầu tư dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho phép tỉnh thực hiện đồng thời nhiệm vụ, đồ án và các loại quy hoạch trên địa bàn, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan lưu ý cần phải thực hiện đầy đủ các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

chọn
Người dân sẽ khó mua bất động sản hơn thời gian tới?
Theo chuyên gia, các luật mới có hiệu lực sẽ tạo điều kiện tháo gỡ pháp lý, đẩy nhanh thỏa thuận giữa doanh nghiệp với người dân về giải phóng mặt bằng. Song, có thể giá BĐS sẽ tăng vì quy định tính giá đất theo giá thị trường, khiến việc tiếp cận BĐS của người dân khó khăn hơn.