Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Xã Cam Hải Tây có tổng diện tích tự nhiên là 1.191,76 ha, thuộc huyện Cam Lâm (trước 2007 là thị xã Cam Ranh), tỉnh Khánh Hòa.Xã hiện có ba thôn, đó là: Bãi Giếng 2, Bắc Vĩnh và Tân Hải. Dân số của xã tính đến đầu năm 2010 là 5.277 người. 

Phía đông của xã Cam Hải Tây giáp đầm Thủy Triều, xã Cam Hải Đông; phía tây giáp xã Cam Hiệp Bắc; phía nam giáp thị trấn Cam Đức và phía bắc giáp xã Cam Hòa. 

 Xã Cam Hải Tây trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hải Tây có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hải Tây căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hải Tây theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hải Tây theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hải Tây TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính