Đất có quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Thị trấn Vạn Giã là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nằm ở phía tây của vịnh Vân Phong. Thị trấn có ranh giới phía bắc giáp xã Vạn Thắng, phía nam giáp xã Vạn Lương, phía tây giáp xã Vạn Phú. Thị trấn Vạn Giã nằm giữa hai con sông Chà Là ở phía bắc và sông Hiền Lương ở phía nam chảy ra biển.

Xem thêm: Đất có quy hoạch ở tỉnh Khánh Hòa

Địa bàn thị trấn Vạn Giã có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn thị trấn Vạn Giã có thể được tham khảo theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 7/1. 

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

 Khu đất có quy hoạch của thị trấn Vạn Giã thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

  Ảnh thực địa trên google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở THỊ TRẤN VẠN GIàthông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây. 

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Vạn Giã TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).