Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Thị trấn Vạn Giã là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nằm ở phía tây của vịnh Vân Phong. Thị trấn có ranh giới phía bắc giáp xã Vạn Thắng, phía nam giáp xã Vạn Lương, phía tây giáp xã Vạn Phú. Thị trấn Vạn Giã nằm giữa hai con sông Chà Là ở phía bắc và sông Hiền Lương ở phía nam chảy ra biển.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

 Thị trấn Vạn Giã trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Vạn Giã có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 7/1. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Vạn Giã căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Vạn Giã theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Vạn Giã theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất thị trấn Vạn Giã TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính