Tags

Đất có quy hoạch ở tỉnh Phú Yên

Tìm theo ngày
Đất có quy hoạch ở tỉnh Phú Yên mới nhất

Đất có quy hoạch ở tỉnh Phú Yên mới nhất

Đất có quy hoạch ở tỉnh Phú Yên sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực có đất nằm trong quy hoạch tại 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Gồm, 6 huyện là: Đất có quy hoạch ở huyện Đồng Xuân, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Tuy An.

Tại 2 thị xã: Đất có quy hoạch ở thị xã Đông Hòa, Sông Cầu.

Tại 1 thành phố: Đất có quy hoạch ở thành phố Tuy Hòa.

Bên cạnh đó, đất có quy hoạch ở tỉnh Phú Yên cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất có quy hoạch ở tỉnh Phú Yên theo bản đồ sử dụng đất.

- Hình ảnh bản đồ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Phú Yên.

- Hình ảnh khu đất dính quy hoạch của tỉnh Phú Yên thể hiện bản đồ trên ứng dụng Thông tin quy hoạch xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cung cấp.

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.