Phú Yên sẽ kêu gọi đầu tư 6 dự án nhà ở xã hội tại TP Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa

6 dự án NOXH được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt có vị trí tại TP Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa với tổng diện tích gần 31,7 ha.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 6 dự án phát triển nhà ở xã hội (NOXH) thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích gần 31,7 ha.

Theo đó, tỉnh kêu gọi đầu tư 6 dự án NOXH tại 3 khu đất ở TP Tuy Hòa và 3 khu đất ở thị xã Đông Hòa, nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Trong đó, tại TP Tuy Hòa, một dự án sẽ triển khai tại khu đất ký hiệu OXH thuộc xã An Phú. Khu đất này nằm trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía nam Khu du lịch Sinh thái Sao Việt và Khu dân cư phía tây Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm. Dự án có quy mô đầu tư dự kiến rộng 4,32 ha.

Dự án thứ hai nằm tại khu đất ký hiệu XH-1 tại phường Phú Đông, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía nam, Khu công viên trung tâm thuộc Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa), diện tích 4,55 ha.

Khu đất cuối cùng có ký hiệu NOXH-01 (4,93 ha); NOXH-02 (3,04 ha) và NOXH-03 (8,11 ha) tại phường Phú Lâm và Phú Thạnh, nằm trong Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới phường Phú Lâm và Phú Thạnh.

UBND tỉnh cho biết, ba khu đất trên đều có quy mô dự kiến đầu tư với mật độ xây dựng 35 - 40 %; hệ số sử dụng đất 5,25 lần.

Còn tại thị xã Đông Hòa, một dự án nằm tại khu đất ký hiệu XH thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, nằm trong Đồ án quy hoạch Khu đô thị mới hòa Hiệp Bắc. Khu đất này có quy mô đầu tư dự kiến rộng 1,36 ha; mật độ xây dựng 40 – 45 %; hệ số sử dụng đất 6 lần.

Dự án thứ hai nằm ở phường Hòa Vinh. Khu đất này có ký hiệu XH, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông Hòa Vinh. Khu đất có quy mô đầu tư dự kiến rộng 2,17 ha; mật độ xây dựng 35 – 40 %; hệ số sử dụng đất 5,25 lần.

Cuối cùng là khu đất phục vụ thiết chế Công đoàn tại Khu kinh tế (O-13 3,2 ha và CX-05 0,42 ha) tại xã Hòa Hiệp Trung. Khu đất này nằm trong Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000, khu vực dự kiến đầu tư Khu đô thị dịch vụ ven biển thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên. Khu đất có mật độ xây dựng dự kiến 35 – 40 %; hệ số sử dụng đất 5,25 lần.

Theo UBND tỉnh 6 dự án phát triển NOXH ở các khu đất trên đều có chiều cao tối đa dự kiến 15 tầng; thấp nhất 10 tầng (riêng khu đất tại phường Phú Lâm và Phú Thạnh là 7 tầng).

Về mục tiêu phát triển NOXH tại Phú Yên, theo kế hoạch, tỉnh Phú Yên phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thành khoảng 19.668 căn NOXH (giai đoạn 2021-2025: 11.876 căn; giai đoạn 2026-2030: 7.792 căn). Trong đó, NOXH cho người có thu nhập thấp 18.419 căn, NOXH cho công nhân là 1.250 căn. 

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Châu Giang nối xã Bình Nghĩa, Bình Lục với Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam
Một cầu cầu vượt sông Châu Giang dự kiến được xây dựng nối xã Bình Nghĩa, Bình Lục với Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam.