Tags

Quy hoạch tỉnh Phú Yên

Tìm theo ngày
Quy hoạch tỉnh Phú Yên mới nhất

Quy hoạch tỉnh Phú Yên mới nhất

Quy hoạch tỉnh Phú Yên sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất quy hoạch, tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch,... tại 1 thành phố, 2 thị xã và 6 huyện trên địa bàn huyện. Cụ thể:

Gồm, 1 thành phố: Quy hoạch sử dụng đất ở thành phố Tuy Hòa.

Tại 1 thị xã: Quy hoạch sử dụng đất ở thị xã Sông Cầu, Đông Hòa.

Tại 6 huyện: Quy hoạch sử dụng đất ở huyện Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa.

Bên cạnh đó, quy hoạch tỉnh Phú Yên cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Hình ảnh tỉnh Phú Yên trên Google Vệ tinh.

- Các khu đất quy hoạch ở các xã và thị trấn theo bản đồ sử dụng đất tỉnh Phú Yên. Đất quy hoạch được đề cập đến chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Ngoài ra, còn có các thông tin về bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch giao thông, đường sẽ mở theo quy hoạch, đất có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đấu giá đất, quy hoạch giao thông,...trên địa bàn tỉnh Phú Yên.