Phú Yên sẽ lấy chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu - Tuy An - Tuy Hòa - Đông Hòa làm trục động lực phát triển

Dự kiến đến năm 2025, số lượng đô thị toàn tỉnh Phú Yên khoảng 14 đô thị, đến năm 2030 khoảng 18 đô thị. Xác định trục đô thị ven biển là trục động lực chính với chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu - Tuy An - Tuy Hòa - Đông Hòa.

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hiện nay. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên, ngày 30/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết, địa phương hiện có 9 đô thị, gồm một đô thị loại II (TP Tuy Hòa), 1 đô thị loại III (TX Sông Cầu), một đô thị loại IV (TX Đông Hòa) trực thuộc tỉnh và 6 đô thị loại V gồm thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân), thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh), thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa), thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa), thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa), thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An).

Đến nay, 100% đô thị của tỉnh đã được lập quy hoạch chung, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu khoảng 47% (tăng 27% so với đầu năm 2015), tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết khoảng 26%(tăng 14% so với đầu năm 2015); với tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh năm nay khoảng 41,5%.

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên đã ban hành Chương trình hành động ngày 23/8 thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, dự kiến thực hiện đạt một số chỉ tiêu phát triển đô thị tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%.

Số lượng đô thị toàn tỉnh đến năm 2025 khoảng 14 đô thị, đến năm 2030 khoảng 18 đô thị. Xác định trục đô thị ven biển là trục động lực chính với chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu - Tuy An - Tuy Hòa - Đông Hòa, kinh tế đô thị ven biển chiếm trên 75% tiềm lực kinh tế của tỉnh; xây dựng một đô thị thông minh trung tâm cấp tỉnh.

chọn
Lãnh đạo CC1 tự tin đạt mục tiêu 11.600 tỷ doanh thu, muốn đầu tư mạnh vào xây dựng nhà ở xã hội
Tận dụng lợi thế là nhà thầu thi công xây lắp và đã có chuỗi sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, lãnh đạo CC1 chia sẻ muốn tham gia mạnh vào phân khúc đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội trên các địa bàn có mật độ dân cư cao để tối ưu nguồn lực.