Đất có quy hoạch ở xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Xã Thanh Luận thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Xã có diện tích 49,08 km².

Vị trí cụ thể của xã Thanh Luận như sau: Phía đông giáp xã Long Sơn và tỉnh Quảng Ninh; Phía tây giáp thị trấn Tây Yên Tử; Phía nam giáp tỉnh Quảng Ninh; Phía bắc giáp xã Tuấn Đạo.

Xã Thanh Luận đã và đang hình thành nhiều dự án bất động sản.

Trên địa bàn xã này hiện có nhiều khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu đỏ là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Thanh Luận thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

Đất có quy hoạch ở xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Thanh Luận trên bản đồ Google vệ tinh.

Khu đất có quy hoạch của xã Thanh Luận được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động đến năm 2030.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

Đất có quy hoạch ở xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 4.

Khu đất thuộc diện có quy hoạch là đất cơ sơ sản xuất phi nông nghiệp nhìn từ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động TẠI ĐÂY.

- Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Thanh Luận TẠI ĐÂY.