Đạt Phương được giao đất thực hiện khu phức hợp nghỉ dưỡng hơn 4.600 tỉ đồng tại Quảng Nam

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã kí quyết định về việc thu hồi đất, cho CTCP Đạt Phương thuê đất để thực hiện dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (đợt 1).

Theo quyết định do ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã kí cho CTCP Đạt Phương (Mã: DPG) thuê diện tích 313.893,1 m2 đất (trong đó 301.449,7 m2 đất rừng) để xây dựng Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương (đợt 1) tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, với cơ cấu sử dụng đất theo qui hoạch chi tiết xây dựng (1/500) tại Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 5/5/2017.

Về thời hạn sử dụng đất, đối với đất thuê trả tiền thuê đất một lần và đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm đến ngày 24/3/2067. Đối với đất giao không thu tiền sử dụng đất, kể từ ngày kí quyết định đến khi kết thúc dự án, chủ đầu tư bàn giao cho địa phương quản lí.

Quảng Nam giao đất cho Đạt Phương thực hiện khu phức hợp nghỉ dưỡng hơn 4.600 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương. (Ảnh: CTCP Đạt Phương).

CTCP Đạt Phương kí hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, nộp tiền thuê đất và các khoản thu khác về đất (nếu có) vào ngân sách nhà nước theo đúng qui định hiện hành. Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích đất được giao. Thực hiện Dự án xây dựng Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương theo đúng hồ sơ thiết kế và qui hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) tại Quyết định số 1582.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu công ty này chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành hạ tầng theo đúng qui hoạch và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

Đối với các hạng mục hạ tầng kĩ thuật xây dựng trên diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất, đến khi kết thúc dự án phải bàn giao cho địa phương quản lí theo qui định của pháp luật. 

Đối với diện tích còn lại của dự án chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị công ty phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và lập thủ tục xin giao đất, cho thuê đất theo qui định.

UBND huyện Thăng Bình theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, việc chấp hành các qui định về đất đai, bảo vệ môi trường của CTCP Đạt Phương theo qui định của pháp luật.

Trước đó, 20/3, UBND tỉnh Quảng Nam kí phê duyệt phương án nộp tiền về quĩ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để trồng rừng thay thế diện tích rừng bị ảnh hưởng do thi công dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương.

Cụ thể, tổng diện tích trồng rừng thay thế là 2,46 ha với tổng dự toán 410 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lí dự án có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền trên về quĩ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để thực hiện việc trồng rừng thay thế trong thời hạn 30 ngày.

Thông tin trên website chủ đầu tư, dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương có tổng vốn đầu tư 4.647,2 tỉ đồng. Đây là một trong các dự án lớn nhất, động lực phát triển vùng Đông tỉnh Quảng Nam bên cạnh các dự án khác gồm: Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC của CTCP Quốc tế Nam Hội An (174,7 ha, vốn đăng kí 4.300 tỉ đồng); Khu dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Opal Ocean View của CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (185 ha, vốn đăng kí hơn 4.600 tỉ đồng); Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam của CTCP Tập đoàn T&T (278 ha, vốn đăng kí 3.300 tỉ đồng);

Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An của CTCP Vinpearl (tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng, đã đi vào hoạt động); dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (vốn đăng kí 4 tỉ USD) của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An.

chọn