Quảng Nam đề nghị Công ty thủy điện Đắk Mi hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả xả lũ

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đắk Mi kiểm tra, thống kê đánh giá tình hình thiệt hại tài sản của người dân hạ du đập do việc vận hành điều tiết lũ của hồ thủy điện Đắk Mi 4, đồng thời nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng.
Quảng Nam đề nghị thủy điện Đắk Mi hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả xả lũ - Ảnh 1.

Nhà dân hư hỏng do thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ. (Nguồn ảnh: Người lao động).

Ngày 7/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu địa phương thực hiện việc thống kê đánh giá, báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 9 gây ra (kể cả các hộ dân bị ảnh hưởng do việc vận hành điều tiết lũ của hồ thủy điện Đắk Mi 4 trong ngày 28/10) đảm bảo theo qui định gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để tổng hợp, đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trước mắt chủ động sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

UBND huyện Nam Giang rà soát mức độ ngập lụt trên địa bàn huyện, đề xuất phương án sử dụng kết hợp Nhà sinh hoạt cộng đồng vừa làm nhà tránh lũ phục vụ di dời, sơ tán dân hoặc phương án xây dựng riêng nhà chống lũ cho người dân, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở TN&MT, Công Thương nghiên cứu, đánh giá về đợt lũ lớn bất thường vượt tần suất lũ kiểm tra tại công trình thủy điện Đắk Mi 4. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Bộ TN&MT tổ chức rà soát, đánh giá tính phù hợp của qui trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; bổ sung kịch bản ứng phó khi xảy ra lũ lớn bất thường vượt tính toán vào phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro và đề xuất phương án đầu tư nâng cao năng lực dự báo mưa lũ khu vực thượng lưu các hồ chứa lớn nhằm chủ động ứng phó với tình huống đột xuất.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Mi phối hợp với UBND huyện Nam Giang kiểm tra, thống kê đánh giá tình hình thiệt hại tài sản của người dân hạ du đập do việc vận hành điều tiết lũ của hồ thủy điện Đắk Mi 4 trong ngày 28/10, đồng thời nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân bị ảnh hưởng.

Phối hợp với các địa phương liên quan vùng hạ du tổ chức kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống loa cảnh báo, tăng cường công tác thông tin, vận hành điều tiết hồ đến chính quyền, người dân vùng hạ du chịu ảnh hưởng để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Nam Giang, hậu quả xả lũ của thủy điện Đắk Mi 4 đã gây hư hại 106 nhà dân ở thị trấn Thạnh Mỹ, 215 nhà ở xã Cà Dy bị ngập lụt, tất cả tài sản trong nhà bị trôi mất, kể cả gia súc, gia cầm, cây cối hoa màu.

chọn