Quảng Nam đẩy mạnh xử lí các dự án quá ba năm nhưng chưa thực hiện

Theo Chỉ thị số 19CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, các dự án, công trình quá ba năm nhưng chưa thực hiện theo qui định pháp luật sẽ bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, sau hai năm triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả khả quan. 

Cụ thể, việc mua bán đất trái phép đầu cơ trục lợi đã được hạn chế, tình trạng người dân đổ xô về khu vực Đông Nam tỉnh Quảng Nam để mua đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiêp đã giảm đáng kể, một số nơi buông lỏng quản cũng đã được chấn chỉnh kịp thời.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nội dung Chỉ thị 06/CT-UBND phát sinh nhiều điểm chưa phù hợp với qui định Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương.

Để khắc phục được những vướng mắc nói trên mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn vùng Đông của tỉnh này tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai, xây dựng ở các cấp xã, phường, thị trấn. 

Trên cơ sở đó, có các biện pháp xử kịp thời, những bất cập, hạn chế trong thực hiện nội dung, nhiệm vụ quản đất đai, xây dựng ở địa phương.

Đồng thời, các lãnh đạo trên địa bàn cần tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp và các đối tượng sử dụng đất. Đặc biệt, rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, mà quá ba năm nhưng chưa thực hiện theo qui định của pháp luật.

Văn bản cũng yêu cầu chấn chỉnh và xử kịp thời đối với tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận không đúng qui định pháp luật, cũng như việc buông lỏng quản để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép mà không xử kịp thời.

UBND tỉnh cũng lưu ý tăng cường kiểm tra xử các tập thể, cá nhân cố tình xác lập hồ sơ công nhận quyền sử các loại đất như kí xác nhận hồ sơ giấy tờ nhà, xác nhận không đúng nguồn gốc quản , sử dụng đất... 

Trong trường hợp phát hiện cố tình hợp thức hóa thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lí, sử dụng đất đai, xử lí nghiêm các cá nhân, tập thể buông lỏng quản lí đất đai và xây dựng. Từ đó để tránh phát sinh tình trạng tổ chức hộ gia đình chia lô, tách thửa, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm hành lang công trình công cộng khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

chọn