Đẩy nhanh tiến độ khởi công tuyến tránh thành phố Cao Bằng

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng về việc phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Văn bản nêu rõ, dự án án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 1687/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2021.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang quyết liệt chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai, hoàn chỉnh các thủ tục để sớm khởi công dự án. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng khối lượng lớn (đất đắp, cát, đá,…) của dự án là nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai, chất lượng của dự án.

Để đảm bảo sớm khởi công dự án theo yêu cầu, phát huy hiệu quả đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương chủ động trong công tác phối hợp, ưu tiên tập trung xử lý các thủ tục cần thiết theo quy định liên quan đến dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các tồn tại (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các thủ tục giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu có khối lượng lớn cho dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh Cao Bằng bố trí quy hoạch các vị trí đổ thải vật liệu, thống nhất các đường công vụ phục vụ thi công…, đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua, khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương với tinh thần nỗ lực tối đa để rút ngắn thời gian thực hiện.

“Sở Giao thông Vận tải lập danh sách cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ, gửi các sở, ngành, địa phương để chủ động xử lý các công việc liên quan trong quá trình phối hợp; kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Cao Bằng về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp.

Định kỳ hàng tháng làm việc với các đơn vị liên quan để phối hợp giải quyết công việc theo yêu cầu, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Cao Bằng”, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan điều phối, đôn đốc các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương trong quá trình thực hiện dự án; chủ động tham mưu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Cao Bằng những vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh...

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng dài khoảng 7,5 km; hướng tuyến cơ bản bám theo hướng tuyến hiện hữu, cải tạo cục bộ một số vị trí để bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật.

Tuyến được được xây dựng theo quy mô đường cấp III miền núi, 2 làn xe; nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m; khổ cầu bằng khổ nền đường, riêng đoạn từ Km6+18,72 -Km7+541,85 có quy mô nền đường rộng 23m; mặt đường rộng 15m.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 221,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Dự án đầu tư tuyến tránh thành phố Cao Bằng nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông tỉnh Cao Bằng theo quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải của tỉnh Cao Bằng cũng như khu vực để thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng…

chọn
Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.