Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 THCS Nguyễn Trường Tộ năm 2019

Dưới đây là đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 THCS Nguyễn Trường Tộ năm 2019, các giáo viên và thí sinh có thể dùng làm tư liệu tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán giúp thí sinh lớp 9 ôn luyện trước kì thi cuối kì sắp tới và thi vào lớp 10 THPT năm 2019.

Dưới đây là đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 THCS Nguyễn Trường Tộ năm 2019 (Đống Đa, Hà Nội) năm 2019, các thí sinh và giáo viên có thể dùng làm tư liệu tham khảo. Đề thi gồm 5 bài với các câu hỏi ở dạng tự luận. Mỗi thí sinh sẽ có 120 phút để hoàn thành bài thi của mình.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 THCS Nguyễn Trường Tộ năm 2019 - Ảnh 1.

đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 THCS Nguyễn Trường Tộ năm 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Lương Thế Vinh năm 2019Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 THPT Lương Thế Vinh năm 2019 Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Việt Yên số 1 năm 2019Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán THPT Việt Yên số 1 năm 2019 Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán THPT Nam Trực năm 2018Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán THPT Nam Trực năm 2018

Theo Đời sống & Pháp lý

 
chọn