Đề xuất chuyển đất lúa làm dự án khu đô thị và du lịch gần 78 ha ở Từ Sơn, Bắc Ninh

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Văn hóa Đền Đầm có diện tích 50,93 ha, còn dự án xây dựng Khu đô thị phường Tân Hồng có diện tích 26,78 ha.

 Một góc TP Từ Sơn. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch văn hóa Đền Đầm và dự án xây dựng  Khu đô thị phường Tân Hồng - đối ứng dự án BT, ở TP Từ Sơn.

Cụ thể, dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Văn hóa Đền Đầm có diện tích 50,93 ha, trong đó đất trồng lúa 24,37 ha, còn dự án Xây dựng Khu đô thị phường Tân Hồng có diện tích 26,78 ha, trong đó đất trồng lúa 20,02 ha.

Trước đó, ngày 6/12/2017, Sở Xây dựng và CTCP Đầu tư Solatech đã ký Hợp đồng BT số 612/HĐBT để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch văn hóa Đền Đầm, thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn). Theo phụ lục hợp đồng, nhà đầu tư khai thác một phần giá trị khu đất đối ứng trong Khu đô thị Tân Hồng, diện tích 26,7 ha.

Ngày 4/11/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản chấp thuận ranh giới khu đất thuộc dự án Khu đô thị phường Tân Hồng để dự kiến khai thác giá trị quyền sử dụng đất thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch văn hóa Đền Đầm theo hình thức Hợp đồng BT với diện tích khoảng 26,78 ha.

Theo tờ trình, cả hai dự án trên đã được HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2021 tại Nghị quyết số 13 ngày 16/7/2021; phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của TP Từ Sơn; phù hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP Từ Sơn.

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.