Điều chỉnh qui hoạch khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tăng diện tích đất làm du lịch và công viên

Theo quyết định điều chỉnh cục bộ qui hoạch khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa được Thủ tướng phê duyệt, tăng thêm 21,97 ha đất cây xanh, công viên, thể thao và tổng diện tích đất khu du lịch tại khu vực sau điều chỉnh đạt khoảng 112 ha.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt về điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, giao thông sẽ được điều chỉnh hướng tuyến đường Quốc phòng và hướng tuyến đường bộ ven biển đi theo đường vào Khu du lịch Bãi Lữ và đường D4 - KKT Đông Nam (không đi qua khu du lịch Bãi Lữ, Bãi Tiền Phong, Bãi Hải Đồn).

1503569884560429737_6122018

Một góc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. (Ảnh tư liệu/Báo Nghệ An).

Ngoài ra, tuyến đường giao thông đối ngoại đoạn đi qua khu vực Bãi Tiền Phong (tuyến đường nối từ Bãi Lữ đi Bãi Hải Thịnh) cũng được điều chỉnh hướng đi sát về chân núi phía Tây Nam.

Còn điều chỉnh về sử dụng đất, quyết định thể hiện việc chuyển đổi khu đất làng xóm cải tạo đô thị hóa, qui mô diện tích 22,63 ha tại khu vực bãi Tiền Phong và bãi Hải Đồn thành khu du lịch. 

Bố trí khu tái định cư cho các hộ dân vào khu đất ở đô thị tại khu đô thị số 5; chuyển đổi khu đất trung tâm công cộng cấp đô thị, qui mô 5,98 ha thành đất công viên cây xanh thể dục thể thao.

Đồng thời bố trí, sắp xếp lại khu công viên cây xanh thể dục, thể thao theo hướng tập trung trên cơ sở điều chỉnh vị trí các khu đất du lịch. Diện tích đất cây xanh, công viên, thể thao sau khi điều chỉnh dự kiến đạt khoảng 80,56 ha (tăng thêm 21,97 ha).

Cũng theo quyết định này, sẽ bố trí, sắp xếp lại khu đất du lịch tại khu vực bãi Tiền Phong và bãi Hải Đồn từ phân tán sang tập trung trên cơ sở khu đất làng xóm cải tạo đô thị hóa sẽ di dời, đất cây xanh công viên thể dục thể thao và đất chưa sử dụng. 

Và quyết định cũng nêu rõ việc bổ sung chức năng khu du lịch, qui mô diện tích 22 ha tại khu vực đất chưa sử dụng sát chân Núi Dẻ vào khu du lịch ven biển bãi Tiền Phong. Tổng diện tích đất khu du lịch tại khu vực sau điều chỉnh đạt khoảng 112 ha.

kktdongnam1

Qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trước điều chỉnh. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Tại quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ đồ án qui hoạch chung.

UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt qui hoạch phân khu xây dựng tại khu vực có các nội dung được điều chỉnh cục bộ và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo qui định hiện hành, đảm bảo phù hợp với qui hoạch chung đã được phê duyệt.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng được giao xây dựng biện pháp, chính sách đền bù, tái định cư đối với khu vực giải phóng mặt bằng tại xã Nghi Tiến đảm bảo qui định..

Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ lập kế hoạch xây dựng đồng bộ khu đô thị số 5 gắn với khu tái định cư cho người dân, đảm bảo bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đáp ứng nhu cầu của người dân được tái định cư trong khu vực...


chọn