Điều chỉnh qui hoạch TP HCM đến năm 2025: Khu nào được hưởng lợi?

Quyết định điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng chung TP HCM đến năm 2025 tập trung tại đường Vành đai 3, khu vực Phước Long (quận 9), khu vực phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ (quận 9)...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 430/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025. Theo đó, qui hoạch này sẽ cập nhật qui mô, hướng tuyến, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu về hành lang an toàn đường bộ theo qui định dối với đường Vành đai 3 TP HCM tại quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 28/9/2011.

Các chức năng  sử dụng đất tại qui hoạch năm 2010 nằm trong lộ giới đường thuộc đoạn tuyến điều chỉnh cập nhật được chuyển đổi thành đất giao thông.

Cụ thể, tại khu vực Phước Long (quận 9), bổ sung chức năng Khu công nghệ cao (Khu công viên khoa học và công nghệ) qui mô hơn 166 ha với tính chất là khu vực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ.

Việc này làm cơ sở nghiên cứu khu đô thị sáng tạo tương tác cao ở phía Đông TP HCM (gồm các quận 2, 9, Thủ Đức). Đồng thời, bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng kĩ thuật theo qui định tại Qui chuẩn kĩ thuật quốc gia về qui hoạch xây dựng.

Điều chỉnh qui hoạch TP HCM đến năm 2025: Khu nào được hưởng lợi? - Ảnh 1.

Bất động sản khu Đông được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng giá mạnh nhờ quyết định điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng chung TP HCM đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, điều chỉnh hướng tuyến của tuyến đường chính nội đô dự kiến được định hướng tại qui hoạch năm 2010 và bổ sung cầu qua sông Tắc nhằm kết nối với đường Vành đai 3 và Khu công nghệ cao hiện hữu.

Ở khu vực phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ (quận 9), thay đổi định hướng qui hoạch đất khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển mới để thực hiện các điều chỉnh. Trước hết là bổ sung chức năng đất khu ở phát triển mới qui mô trên 135 ha.

Bên cạnh đó, điều chỉnh vị trí và tăng qui mô khu cây xanh công viên thể dục thể thao cấp đô thị từ 3,7 ha thành 36 ha. Tương tự điều chỉnh vị trí và tăng qui mô khu công cộng cấp đô thị từ 9,7 ha thành 13,1 ha. Trong đó, diện tích đất y tế khoảng 5,8ha và diện tích đất trường học khoảng 7,3 ha.

Ngoài ra còn bổ sung tuyến đường Vành đai 3 với đường Long Phước theo Qui chuẩn đường chính đô thị, điều chỉnh các tuyến đường giao thông khu vực để kết nối đồng bộ với các khu khác của TP.

Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND TP HCM chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ đồ án qui hoạch năm 2010; UBND TP HCM chịu trách nhiệm rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt các qui hoạch phân khu xây dựng theo thẩm quyền tại khu vực liên quan đến các nội dung được điều chỉnh cục bộ.

UBND TP HCM cũng được giao đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể qui hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo qui định.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) nhận định: “Với việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 430/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025 thì thời gian tới, khu Đông sẽ có đầy đủ các yếu tố kích cầu thị trường bất động sản đi lên. Hạ tầng giao thông, dịch vụ với nguồn vốn đầu tư lớn đang làm thay đổi bộ mặt đô thị khu Đông”, ông Châu nói.

chọn