TP HCM: Nhiều khu đất ở quận 9 được Chính phủ phê duyệt thay đổi định hướng qui hoạch

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt Quyết định số 430/QĐ-TTg điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025.
TP HCM điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung đường vành đai 3 và một số khu vực tại Quận 9 - Ảnh 1.

Cầu Long Đại bắc qua sông Tắc, nối "ốc đảo" Long Phước và phường Long Bình. (Ảnh: Tri thức trực tuyến).

Theo đó, cập nhật vào Qui hoạch năm 2010 qui mô, hướng tuyến, tiêu chuẩn đường vành đai 3 - TP HCM được xác định tại Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 và Quyết định số 497/QĐ-BGTVT ngày 19/2/2016, đáp ứng yêu cầu về hành lang an toàn đường bộ theo qui định. 

Đối với các chức năng sử dụng đất tại Qui hoạch năm 2010 nằm trong lộ giới đường thuộc đoạn tuyến điều chỉnh cập nhật cũng được chuyển đổi thành đất giao thông.

Bên cạnh đó, khu vực phường Long Phước, Quận 9 được thay đổi định hướng qui hoạch đất khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển mới để thực hiện các điều chỉnh sau:

- Bổ sung chức năng Khu công nghệ cao (Khu công viên khoa học và công nghệ) qui mô 166,2 ha với tính chất là khu vực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ; liên kết và bổ sung các chức năng cho Khu công nghệ cao hiện hữu, làm cơ sở nghiên cứu khu đô thị sáng tạo tương tác cao ở phía Đông thành phố (gồm Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức). Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng thuật theo qui định tại Qui chuẩn thuật quốc gia về qui hoạch xây dựng.

- Điều chỉnh hướng tuyến của tuyến đường chính nội đô dự kiến được định hướng tại Qui hoạch năm 2010 và bổ sung cầu qua sông Tắc để kết nối với đường vành đai 3 - TP HCM và khu công nghệ cao TP HCM hiện hữu.

Ngoài ra, khu vực Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Quận 9 được thay đổi định hướng qui hoạch đất khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển mới để thực hiện các điều chỉnh:

- Bổ sung chức năng đất khu ở phát triển mới qui mô diện tích khoảng 135,3 ha. Bố trí đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng thuật theo qui định tại Qui chuẩn thuật quốc gia về qui hoạch xây dựng.

- Điều chỉnh vị trí và tăng qui mô diện tích khu cây xanh công viên thể dục thể thao cấp đô thị từ 3,7 ha thành khoảng 36 ha; điều chỉnh vị trí và tăng qui mô diện tích khu công cộng cấp đô thị từ 9,7 ha thành 13,1 ha (trong đó, diện tích đất y tế khoảng 5,8 ha, diện tích đất trường học khoảng 7,3 ha).

- Bổ sung tuyến đường kết nối đường vành đai 3 - TP HCM với đường Long Phước theo qui chuẩn đường chính đô thị; điều chỉnh các tuyến đường giao thông khu vực để kết nối đồng bộ các khu vực khác của thành phố.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP HCM rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt các qui hoạch phân khu xây dựng theo thẩm quyền tại khu vực liên quan. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh tổng thể qui hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

chọn