Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn

Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng TP Đà Nẵng đang trưng bày 21 mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn, quận Hải Châu để lấy ý kiến người dân.

Ngày 26/12/2019, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã kí Quyết định số 5874/QĐ-UBND về việc phê duyệt thi tuyển phương án kiến trúc Chợ Cồn.

Theo đó, Chợ Cồn ở tại số 290 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có tổng mặt bằng theo qui hoạch được duyệt là 24.504 m2. Về qui mô chợ đáp ứng cho 2.011 hộ kinh doanh, cao đề xuất tối đa 8 tầng nổi và 2 tầng hầm. 

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 1.

Chợ Cồn Đà Nẵng hiện nay. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

Trong đó, khu vực chợ truyền thống tối đa 3 tầng, khu vực khai thác thương mại tối đa 5 tầng, khu vực tầng hầm để xe phục vụ chợ và khai thác khu vực lân cận tối đa 2 tầng.

Việc thi tuyển phương án kiến trúc chợ Cồn tổ chức hoàn chỉnh lại mạng lưới giao thông xung quanh chợ, giải pháp phân luồng ra vào chợ để tránh ùn tắc giao thông đường Hùng Vương và đường Ông Ích Khiêm.

Ngày 22/3, Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đang trưng bày 21 mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn, quận Hải Châu để lấy ý kiến người dân. Địa điểm trưng bày tại tầng 3, Chợ Cồn. Thời gian từ 21 đến 27/3 để lấy ý kiến người dân. 

Sau đây là những mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn được trưng bày:

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 2.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 3.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 4.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 5.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 6.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 7.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 8.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 9.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 10.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 11.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 12.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 13.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 14.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 15.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 16.

Đà Nẵng công bố các mẫu thiết kế phương án kiến trúc Chợ Cồn - Ảnh 17.

 

chọn