Xem xét một số cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, phát triển Đà Nẵng đến năm 2030

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 20/4, phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, TP Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Xem xét một số cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, phát triển Đà Nẵng đến năm 2030 - Ảnh 1.

Một góc TP Đà Nẵng. (Ảnh tư liệu).

Theo chương trình dự kiến, từ ngày 20-28/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về nội dung sau đây:

Các dự án luật, gồm: Dự án luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (cho ý kiến lần 2); Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; Dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Một số vấn đề lớn của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Ngoài ra, sẽ cho ý kiến về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội.

Việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung một số dự án.

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ GTVT sang UBND TP Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, TP Đà Nẵng.

Xem xét, quyết định việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định.

Một số nội dung quan trọng khác cũng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, cho ý kiến trong chương trình.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.