Điều chỉnh quy hoạch hai KCN tại tỉnh Hải Dương

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch KCN Bình Giang và KCN Thanh Hà ở Hải Dương.
Điều chỉnh quy hoạch 2 KCN tại tỉnh Hải Dương - Ảnh 1.

Huyện Bình Giang, Hải Dương. (Ảnh: Google Maps).

Cụ thể, đưa KCN Bình Giang (diện tích 150 ha) tại xã Tân Việt, xã Vĩnh Hồng và xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang và KCN Thanh Hà (diện tích 150 ha) tại xã Tân An, xã Tiền Tiến và xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, bổ sung quy hoạch KCN Bình Giang (diện tích 150 ha) tại xã Thái Học, xã Nhân Quyền, xã Bình Minh, xã Thái Hòa và xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang và KCN Thanh Hà (diện tích 150 ha) tại xã Thanh Hồng và xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà vào quy hoạch phát triển các KCN.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 1156/TTg-KTN ngày 14/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Tỉnh Hải Dương sẽ chịu trách nhiệm xem xét tính liên kết, đồng bộ của việc điều chỉnh quy hoạch hai KCN nói trên với phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp chung của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

chọn