Đông Hải Bến Tre muốn vay Vietcombank với hạn mức tín dụng 850 tỉ đồng

CTCP Đông Hải Bến Tre (Dohaco) muốn vay ngân hàng Vietcombank với hạn mức tín dụng 800 tỉ đồng để bổ sung vốn lưu động và 50 tỉ đồng trả nợ thay công ty con. HĐQT công ty cũng muốn tăng tỉ lệ trả cổ tức cho cổ đông năm nay từ 30% lên 45%.

Hội đồng quản trị CTCP Đông Hải Bến Tre (Dohaco - Mã: DHC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Tiền Giang với hạn mức tín dụng (bao gồm cho vay, bảo lãnh ngắn hạn, L/C miễn kí quĩ, chiết khẩu có truy đòi,...) là 800 tỉ đồng.

Việc vay vốn này là ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Tài sản thế chấp gồm: Tài sản gắn liền với đất được ghi nhận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD494939, tài sản thuộc nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2 ở tỉnh Bến Tre, máy móc thiết bị chính của dự án sản xuất giấy Kraft giai đoạn 1 cùng hai xe ô tô tải. 

Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua việc bảo lãnh trả nợ thay cho công ty con là Công ty TNHH MTV Bao bì Bến Tre với mọi nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi, phí,...) liên quan đến khoản vay với hạn mức tín dụng 50 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III, tại ngày 30/9, tổng nợ đi vay của DHC là 497 tỉ đồng, giảm 202 tỉ đồng so với con số đầu năm. Nợ đi vay chiếm khoảng 24% tổng tài sản (2.078 tỉ đồng).

Trong đó, hết quí III, DHC vay ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tiền Giang là 425 tỉ đồng còn gần 72 tỉ đồng là vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bến Tre.

Ngày 10/12 tới đây, DHC sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua một số nội dung liên quan tới điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, cổ tức và nhân sự. Ngày đăng kí cuối cùng để tham dự đại hội là ngày 18/11.

Theo tờ trình, DHC dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng doanh thu năm 2020 từ 2.338 tỉ đồng lên 2.680 tỉ đồng, tăng 15% so với mục tiêu đề ra trước đó. Lãi sau thuế dự kiến tăng gấp rưỡi từ 200 tỉ đồng lên 300 tỉ đồng.

Song song đó, hội đồng quản trị công ty cũng muốn tăng tỉ lệ trả cổ tức cho cổ đông năm nay từ 30% lên 45%.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, đại hội lần này cũng sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Phan Dũng và ông Tatsuyuki Ota, đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Mai Huyền Ngọc.

Ngoài ra, DHC cũng trình cổ đông thông qua sửa đổi số lượng thành viên hội đồng quản trị là 5 người với nhiệm kì không quá 5 năm thay vì 7 người như điều lệ cũ.

Kết phiên 26/11, cổ phiếu DHC dừng ở mức 58.100 đồng/cp, tăng 70% trong vòng 5 tháng qua và ghi nhận mức đỉnh lịch sử. 

Giá cổ phiếu liên tục tăng trong bối cảnh 9 tháng lãi sau thuế của doanh nghiệp gấp 3 lần cùng kì năm trước đạt 237 tỉ đồng nhờ đóng góp của nhà máy giấy mới Giao Long 2 hoạt động thương mại từ tháng 9/2019 giúp mở rộng công suất giấy của DHC 4,5 lần.

Đông Hải Bến Tre (DHC) muốn vay Vietcombank tới 850 tỉ đồng - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu DHC nửa năm qua. Nguồn: TradingView

chọn