Đồng Nai lên kế hoạch rà soát lại loạt dự án

Thông tin từ ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời trên Báo Đồng Nai mới đây.

Theo ghi nhận của Báo Đồng Nai, ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, các sở, ngành, địa phương của tỉnh Đồng Nai đang phối hợp rà soát lại các dự án trên địa bàn tỉnh để đưa vào qui hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, những dự án kéo dài không thực hiện sẽ bị thu hồi.

Trong đó, tỉnh có hơn 520 dự án được qui hoạch nhiều năm nhưng chưa triển khai nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi.

"UBND các huyện, TP Biên Hòa và TP Long Khánh đều khẳng định sẽ hoàn thành qui hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo đúng lộ trình", ông Đặng Minh Đức cho biết.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đang cùng các địa phương rà soát lại lần nữa qui hoạch các dự án để cập nhật hoặc loại bỏ và cập nhật qui hoạch ngành cho đồng nhất với qui hoạch sử dụng đất.

Theo đó, các dự án được đưa vào qui hoạch trong giai đoạn tới sẽ thuận lợi hơn, tránh được tình trạng các qui hoạch vênh nhau, mất nhiều thời gian điều chỉnh qui hoạch.

chọn