Dự kiến hết tháng 4, ngành giao thông giải ngân gần 11.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Đại diện Bộ GTVT cho biết, dự kiến đến hết tháng 4, các đơn vị của Bộ GTVT giải ngân được 10.858 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch năm. Trong đó, riêng tháng 4, Bộ dự kiến giải ngân được 4.011 tỷ đồng, vượt kế hoạch đăng ký khoảng 507 tỷ đồng.

Cụ thể, Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ GTVT) cho hay, năm 2021, Bộ Giao thông được giao kế hoạch 42.996 tỷ đồng, gồm: 38.159 tỷ đồng vốn trong nước và 4.837 tỷ đồng vốn nước ngoài. 

Đến nay, Bộ GTVT đã giao chi tiết hơn 38.543 tỷ đồng (đạt 89,6%), còn lại hơn 4.452 tỷ đồng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao kế hoạch chi tiết.

Cũng theo Vụ Kế hoạch và Đầu tư, trong số hơn 38.543 tỷ đồng đã được Bộ GTVT giao kế hoạch chi tiết gồm hơn 531 tỷ đồng trả nợ đọng xây dựng cơ bản trước ngày 1/1/2015; hơn 1.923 tỷ đồng thu hồi vốn ứng trước kế hoạch; 15.038 tỷ đồng các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bộ GTVT cũng giao chi tiết 6.482 tỷ đồng cho 3 dự án trọng điểm và trả nợ 3 dự án BT (xây dựng – chuyển giao); hơn 1.101 tỷ đồng vốn đối ứng ODA; 4.535 tỷ đồng vốn nước ngoài các dự án ODA; 1.218 tỷ đồng hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; hơn 7.714 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020.

chọn