Tags

đưa đò học sinh qua sông

  • Hơn 20 năm đưa học sinh qua sông miễn phí

    Hơn 20 năm đưa học sinh qua sông miễn phí

    Giáo dục 09:46 | 05/01/2019

    Mỗi ngày, bất kể trời mưa nắng, bà Tôn Hoàng Dịch Thủy (51 tuổi) vẫn cần mẫn đưa học sinh từ cồn vượt sông Hậu sang bên kia bờ để đến trường. Công việc đưa đò miễn phí này đã gắn với bà hơn 20 năm qua.
Tìm theo ngày
đưa đò học sinh qua sông

đưa đò học sinh qua sông