Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Gò Dầu nằm ở phía nam huyện Gò Dầu, với ranh giới phía đông và phía nam giáp xã Thanh Phước; phía tây giáp huyện Bến Cầu; phía bắc giáp xã Hiệp Thạnh và xã Phước Thạnh.  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google). 

1. Đường gần song song với Quốc lộ 22B

Đường gần song song với Quốc lộ 22B có chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường có điểm kết thúc gần Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Gò Dầu về phía bắc.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                    

2. Đường vuông góc với đường Trường Chinh

Đường vuông góc với đường Trường Chinh có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu ở số 79, đường Trường Chinh.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                  

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Gò Dầu. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                     

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Bản đồ này được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt vào cuối năm 2021).