Đường sẽ mở ở thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Chi Đông là một thị trấn thuộc huyện Mê Linh. Thị trấn có diện tích 4,86 km², dân số năm 2008 là 9.861 người, mật độ dân số đạt 2.029 người/km². Thị trấn Chi Đông nằm ở phía đông bắc huyện Mê Linh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn; phía tây giáp các xã Thanh Lâm, Kim Hoa; phía nam giáp thị trấn Quang Minh và xã Thanh Lâm; phía bắc giáp xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn và xã Kim Hoa.

Trên địa bàn thị trấn Chi Đông hiện nay có nhiều tuyến giao thông lớn như: DT35, Quang Minh, Ngô Miễn…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Chi Đông. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu đỏ là con đường sẽ mở theo quy hoạch ở trong phạm vi thị trấn Chi Đông trong tương lai.

Đây là tuyến đường dài khoảng 720 m nối Quang Minh đến gần Ngô Miễn. Tuyến có điểm đầu ở cuối đường Quang Minh hiện tại và kết thúc đoạn gần Trạm y tế thị trấn Chi Đông.

Đường sẽ mở ở thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi thị trấn Chi Đông trong tương lai.

Đường sẽ mở ở thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở THỊ TRẤN CHI ĐÔNG trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở THỊ TRẤN CHI ĐỐNG trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở THỊ TRẤN CHI ĐÔNG trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN MÊ LINH trên thực địa tại đây.