Đường sẽ mở ở thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Tây Yên Tử theo quy hoạch.

Thị trấn Tây Yên Tử thuộc địa bàn huyện Sơn Động. Thị trấn có diện tích 82,06 km².

Vị trí cụ thể của thị trấn Tây Yên Tử như sau: Phía đông giáp xã Thanh Luận; Phía tây giáp huyện Lục Nam; Phía nam giáp tỉnh Quảng Ninh; Phía bắc giáp xã Tuấn Đạo.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Tây Yên Tử được thể hiện trong bản đồ quy hoạch huyện Sơn Động.

Hiện tại, người dân ở thị trấn Tây Yên Tử có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm Tỉnh Bắc Giang qua đường 297, ĐT 295,…

Tuyến đường này giúp người dân thị trấn Tây Yên Tử có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Sơn Động.

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân thị trấn Tây Yên Tử được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Tây Yên Tử là đường nối từ TL 291 tới hướng tây UBND xã Tây Yên Tử. Đường này có chiều dài khoảng 470 m.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở thị trấn Tây Yên Tử thể hiện trên các bản đồ quy hoạch:

Đường sẽ mở ở thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Thị trấn Tân Yên Tử trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi thị trấn Tân Yên Tử trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Động. Ví dụ, trong hai đường kẻ màu đỏ là đường nối từ TL 291 tới hướng tây UBND xã Tây Yên Tử.

Đường sẽ mở ở thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường nối từ TL 291 tới hướng tây UBND xã Tây Yên Tử trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- Xem chi tiết đường sẽ mở thị trấn Tây Yên Tử trên bản đồ quy hoạch giao thông huyện Sơn Động TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở thị trấn Tây Yên Tử TẠI ĐÂY.