Đường sẽ mở ở xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Bảo Đài theo quy hoạch.

Xã Bảo Đài có diện tích 10,67 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Tam Dị, phía tây giáp xã Thanh Lâm, phía bắc giáp xã Bảo Sơn, phía nam giáp thị trấn Đồi Ngô.

Trên địa bàn xã Bảo Đài hiện nay có nhiều tuyến đường lớn đã được mở, trong đó phải kể đến tuyến huyết mạch là: QL37, DT295.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Bảo Đài có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Lục Nam. Ngoài ra, đường QL37 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Bảo Đài có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc...

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Bảo Đài được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bảo Đài là đường cách tiệm cháo dinh dưỡng Bảo Hương - Bảo Đài 140m về phía tây nối với đường cách tạm hoá phân bón Hân Nhung 240m về phía bắc. Đoạn đường này có chiều dài 1km.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Bảo Đài thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Đường sẽ mở ở xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Bảo Đài trên bản đồ Google vệ tinh.

  Xã Bảo Đài trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang. Ví dụ, trong khoanh tròn màu đỏ có một đường giao thông được quy hoạch. Đây chính là đường sẽ mở: đường cách tiệm cháo dinh dưỡng Bảo Hương - Bảo Đài 140m về phía tây nối với đường cách tạm hoá phân bón Hân Nhung 240m về phía bắc. 

Đường sẽ mở ở xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường cách tiệm cháo dinh dưỡng Bảo Hương - Bảo Đài 140m về phía tây nối với đường cách tạm hoá phân bón Hân Nhung 240m về phía bắc sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

- Xem thêm đường sẽ mở ở xã Bảo Đài trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Bảo Đài TẠI ĐÂY.