Đường sẽ mở ở xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Ngọc Sơn theo quy hoạch.

Xã Ngọc Sơn có diện tích 10,05 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Tân Yên, phía đông nam và phía nam giáp xã Lương Phong, phía tây giáp xã Hoàng An, phía bắc giáp các xã Hoàng Lương và Hoàng Thanh.

Trên địa bàn xã Ngọc Sơn hiện nay có nhiều tuyến đường lớn đã được mở, trong đó phải kể đến tuyến huyết mạch là: QL37, Nguyễn Du.

Những tuyến đường này giúp người dân xã Ngọc Sơn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT295 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Ngọc Sơn có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc...

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Ngọc Sơn được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngọc Sơn là đường Nguyễn Du nối với đường DT295 (đoạn gần cửa hàng tạp hóa Hợp Diệp). Đường này có chiều dài 1,45km.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Ngọc Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang:

Đường sẽ mở ở xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Ngọc Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Xã Ngọc Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang. Ví dụ, trong đường kẻ màu xanh có một đường giao thông được quy hoạch. Đây chính là đường sẽ mở: đường Nguyễn Du nối với đường DT295 (đoạn gần cửa hàng tạp hóa Hợp Diệp).
Đường sẽ mở ở xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Du nối với đường DT295 (đoạn gần cửa hàng tạp hóa Hợp Diệp) sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

- Xem thêm đường sẽ mở ở xã Ngọc Sơn trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Ngọc Sơn TẠI ĐÂY.