Đường sẽ mở ở thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở thị trấn Phương Sơn theo quy hoạch.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Bắc Giang mới nhất 

Thị trấn Phương Sơn có diện tích 8,47 km², có vị trí địa lý: Phía bắc giáp xã Thanh Lâm, phía nam giáp xã Lan Mẫu, phía đông giáp xã Chu Điện, phía tây giáp huyện Lạng Giang.

Trên địa bàn thị trấn Phương Sơn hiện nay có nhiều tuyến đường lớn đã được mở, trong đó phải kể đến tuyến huyết mạch là: QL31.

Những tuyến đường này giúp người dân thị trấn Phương Sơn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phước khác hoặc vào trung tâm huyện Lục Nam. Ngoài ra, đường QL31 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Phương Sơn có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc...

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân thị trấn Phương Sơn được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phương Sơn là đường giáp ranh giới xã Lan Mẫu nối với đường giáp ranh giới xã Thanh Lâm. Đoạn đường này có chiều dài 2,75km.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở thị trấn Phương Sơn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Đường sẽ mở ở xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Thị trấn Phương Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

  Thị trấn Phương Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang. Ví dụ, trong khoanh tròn màu xanh có một đường giao thông được quy hoạch. Đây chính là đường sẽ mở: đường giáp ranh giới xã Lan Mẫu nối với đường giáp ranh giới xã Thanh Lâm. 

Đường sẽ mở ở xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường giáp ranh giới xã Lan Mẫu nối với đường giáp ranh giới xã Thanh Lâm sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

- Xem thêm đường sẽ mở ở thị trấn Phương Sơn trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở thị trấn Phương Sơn TẠI ĐÂY.