Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Nghĩa Phương được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Nghĩa Phương có diện tích 52,97 km²; với vị trí địa lý: phía đông giáp xã Võ Tranh, phía tây giáp xã Huyền Sơn, phía nam giáp tỉnh Quảng Ninh, phía bắc giáp huyện Lục Ngạn.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Lục Nam được phát triển theo tính chất: Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ du lịch sinh thái - văn hóa, lễ hội, là một trong các trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, công nghiệp, nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao và đô thị thuộc tiểu vùng trung tâm của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực liên kết với các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra huyện Lục Nam còn có vai trò quan trọng về Quốc phòng an ninh của Vùng thủ đô và là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh.

Như vậy, xã Nghĩa Phương nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Nghĩa Phương thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Nghĩa Phương trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất xã Nghĩa Phương thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Nghĩa Phương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Nghĩa Phương TẠI ĐÂY.