Đường sẽ mở ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Xương Lâm theo quy hoạch.

Xã Xương Lâm thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 11,08 km²

Vị trí cụ thể của xã Xương Lâm như sau: Phía dông giáp tỉnh Lục Nam; phía tây giáp xã Phi Mô; phía nam giáp xã Thái Đào; phía bắc giáp xã Tân Hưng.

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Lạng Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030.

Quy hoạch sử dụng đất xã Xương Lâm được thể hiện trong bản đồ quy hoạch huyện Lạng Giang.

Hiện tại, người dân ở xã Xương Lâm có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm Tỉnh Bắc Giang qua đường Đê, Xương Giang,…

Tuyến đường này giúp người dân xã Xương Lâm có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Lạng Giang.

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều đường khác được mở theo quy hoạch, giúp việc đi lại của người dân xã Xương Lâm được thuận tiện hơn.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xương Lâm là đường nối từ cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn tới gần Kiên Trung Garden. Đường này có chiều dài khoảng 1,8 km.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở xã Xương Lâm thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030:

Đường sẽ mở ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Xương Lâm trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Xương Lâm trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang. Ví dụ, trong hai đường kẻ màu đỏ là đường nối từ cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn tới gần Kiên Trung Garden.

Đường sẽ mở ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Đường nối từ cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn tới gần Kiên Trung Garden trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài mang giá trị tham khảo).

- Xem chi tiết đường sẽ mở xã Xương Giang trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Xương Giang TẠI ĐÂY.