Kế hoạch sử dụng đất xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Xương Lâm thể hiện một phần trên kế hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Xã Xương Lâm thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 11,08 km²

Vị trí cụ thể của xã Xương Lâm như sau: Phía dông giáp tỉnh Lục Nam; phía tây giáp xã Phi Mô; phía nam giáp xã Thái Đào; phía bắc giáp xã Tân Hưng.

Kế hoạch sử dụng đất xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Xương Lâm trên bản đồ Google vệ tinh.

Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban Quyết định số 665s/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lạng Giang. Theo Quyết định này, huyện Lạng Giang có rất nhiều dự án thực hiện trong năm 2020. Nhiều dự án trong danh sách này nằm trên địa bàn xã Xương Lâm:

- Hộ kinh doanh Trần Văn Đương thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh tổng hợp

- Xây dựng trụ sở Công an huyện Lạng Giang

- Khu vực Rừng Cấm, thôn Nam Lễ, xã Xương Lâm

- Xem chi tiết Danh mục các dự án thực hiện trên địa bàn huyện Lạng Giang năm 2020 TẠI ĐÂY.